Mówimy po polsku! Mieszkamy i pracujemy w Bułgarii.
Na miejscu jesteś pod naszą stałą osobistą opieką!
Wyszukaj apartament
Kontakt
Waluty
Logowanie
Szybki Kontakt
Kalkulator walut

1 EUR = 1.9558 BGN
1 USD = 1.8082 BGN
1 BGN = 2.1995 PLN
1 PLN = 0.4546 BGN
Logowanie
Regulamin
Spis treści
Regulamin
Rezerwacja
Standard
Zgłaszanie Rezerwacji przez Właściciela

 

SKRÓCONY REGULAMIN PRZEKAZANIA, KORZYSTANIA I ODBIORU APARTAMENTU

1. Apartament zostaje oddany do dyspozycji Odwiedzającego w dniu przyjazdu od godz. 15.00 (czasu bułgarskiego) do godz. 11.00 (czasu bułgarskiego) z dnia wyjazdu Odwiedzającego.

2. Klucze (lub/i karty dostępu) do Apartamentu zostają przekazane Odwiedzającemu i od niego odebrane przez upoważnionego pracownika współpracującej firmy BCI MENADA w biurze mieszczącym się w kompleksie ROSE VILLAGE (na przeciwko hotelu Nobel), 8240 Słoneczny Brzeg, główna ulica w Słonecznym Brzegu (dla apartamentów położonych w Słonecznym Brzegu, Aheloy, Święty Vłas, Ravda) lub w innych miejscach w zależności od miejsca usytuowania apartamentu . Telefony kontaktowe:  Tel. +48 602 76 85 74, +48 600 00 48 93, +48 61 847 91 22.

3. Wymagana jest kaucja zwrotna w wysokości 50 Euro za lokal. Kaucja płatna jest w chwili odbioru kluczy i jest zwracana w dniu wyjazdu z Apartamentu, o ile w Apartamencie nie doszło do żadnych uszkodzeń.

4. Opuszczenie apartamentu powinno odbyć się w dniu wyjazdu Odwiedzającego najpóźniej do godziny 11.00 (czasu bułgarskiego). Klucze (lub/i karty dostępu) odebrane od współpracownika Menady powinny zostać jemu osobiście zwrócone w dniu wyjazdu do godziny 11.00 w APARTAMENCIE (dotyczy Słonecznego Brzegu, Aheloy), w recepcjach obiektów (dotyczy Regina Mare) i w Sozopolu na ulicy Standża 16.

 

NAJWAŻNIEJSZE OBOWIĄZKI ODWIEDZAJACEGO

5. Dobrze wypocząć w swojej kwaterze :)

6. Zadbać o swoją kwaterę, w której przebywa jak o własną.

7. Liczba osób mających zamieszkać w apartamencie jest ograniczona do podanej na voucherze. Odwiedzający nie będzie samowolnie jej zwiększał. Osoby nie ujęte na Voucherze nie mogą przebywać na terenie apartamentu od godziny 22.00 do 6.00.

8. Odwiedzający wynajmujący apartament nie może podnajmować go osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

9. Osoba odpowiedzialna za przekazanie apartamentu może odmówić przekazania Odwiedzającemu kluczy (lub/i karty dostępu) jeśli liczba osób przekroczy ilość osób podaną na voucherze.

10. Menada zastrzega sobie możliwość nie wydania kluczy (lub/i karty dostępu) osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla innych osób oraz mienia.

11. Odwiedzający zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymania apartamentu w stanie zastanym, a także do używania apartamentu zgodnie z przeznaczeniem.

12. Odwiedzający zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia apartamentu, przez co rozumiane jest dokładne zamykanie drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczaniu oraz staranne przechowywanie kluczy (lub/i karty dostępu) bez dostępu do nich osób postronnych.

17. Do obowiązków Odwiedzającego należy również pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem.

18. W godzinach ciszy nocnej obowiązującej od 22.00 - 6.00 Odwiedzający przebywający w apartamentach mają obowiązek zachowywać się w sposób nie zakłócający porządek w obiekcie.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

19. Menada nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, wartościowych przedmiotów należących do Odwiedzającego.

20. Menada nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Odwiedzającego.

21. Menada nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności związane z pracami budowlanymi, remontowymi, modernizacyjnymi, wykończeniowymi itp., jakie mogą mieć miejsce w sąsiednich apartamentach, jak i poza nimi.

22. W przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej, Menada zastrzega sobie prawo do zaproponowania Odwiedzającemu apartamentu zastępczego. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Odwiedzającego lub jego majątku, z powodów niezależnych od Menada, nie będzie mogło być zagwarantowane.